POLITIKE

GLOBALNA POLITIKA ZA BOJ PROTI PODKUPOVANJU IN KORUPCIJI (GLOBAL ANTI-BRIBERY & ANTI-CORRUPTION POLICY)

 Angleška različica

 

STANDARDI POSLOVNEGA VEDENJA (STANDARDS OF BUSINESS CONDUCT)

 Angleška različica